MENU

    Rekrutacja zewnętrzna

    Rekrutacja zewnętrzna - to nic innego jak nabór kandydatów z zewnętrznego rynku pracy. Jej najważniejszą zaletą jest większe prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

    Poza tym pracodawca zyskuje pracowników pozbawionych określonych nawyków, za to ze "świeżym spojrzeniem" na wiele aspektów działania organizacji, często niedostrzegalnych już dla dotychczasowych pracowników.

    Zwiększa to tym samym innowacyjność firmy i rozszerza perspektywy jej rozwoju. Podstawowymi wadami rekrutacji zewnętrznej są większe niż przy naborze wewnętrznym koszty oraz podwyższone ryzyko popełnienia błędu przy wyborze i zatrudnianiu nowego pracownika.